Starta eget utomlands?

Drömmen för många entreprenörer som redan idag har ett eget företag eller skulle vilja starta är att i framtiden också kunna växa utomlands. Även om det med verksamheter i andra länder, alltid kommer att uppstå kulturkrockar och andra komplikationer mot dem man är van vid hemma, så är erfarenheten naturligtvis guld värd. Det är sällan man lär sig så mycket som när man som företagare också försöker få sin verksamhet att gå hem och lyckas i andra länder.

Innan man startar igång en verksamhet i andra länder kan det vara nyttigt, att se om de idéer man har växer på hemmaplan. Den egna hemmamarknaden är på många sätt betydligt enklare att etablera sig på men också att analysera. Det finns nämligen ett uttryck kring att först kräva där man står, vilket kan vara värt att tänka på innan tåget till utlandsetableringar startar. Samtidigt är situationen alltid beroende av vilken typ av verksamhet man har och hur ens affärsidé ser ut. Det händer att man har en väl arbetat plan som ännu inte fungerar på en svensk marknad för att marknaden helt enkelt inte är mogen ännu, medan planen skulle fungera utmärkt på andra marknader redan idag.

Det man kan komma att kontrollera är saker som skatter och redovisning, när man är ett svenskt företag men har stora delar av sin verksamhet utomlands. Genom att ha en så stor koll på vad som gäller kring lagar och regler, minskar risken för att man ska behöva genomföra exempelvis en självrättelse på grund av att man har tillgångar utomlands som enligt lag behöver skattas i Sverige. Populärt är det idag att försöka etablera sig i Kina, men vad är det som man då kan behöva veta?

 
 

About the author

More posts by