Så inreder du ditt kontor

De flesta företag har idag kontor för sina anställda där dessa utför sina arbetsuppgifter. För att ett kontor ska bli trivsamt gäller det att kontoret har rätt inredning. Många kontor har öppet kontorslandskap för att skapa mer yta.

Utöver utrymme och passande färger på tapeterna är det också bra om kontoret är någorlunda ljudisolerat. Alla människor jobbar olika bra i olika miljöer. Därför är det viktigt att företag anpassar sina kontor för att kunna täcka allas behov.

Ljuddämpande produkter till kontoret

För att skapa en så harmonisk arbetsplats som möjligt kan du ta hjälp av www.soundab.se som erbjuder bra produkter för dämpning av ljud. I ett företag finns det olika arbetsuppgifter där vissa kanske behöver prata i telefon med kunder medan andra har mer tystlåtna arbetsuppgifter. I ett öppet kontorslandskap kan det vara svårt att hålla ljudnivån nere när det är många anställda. Då är det bra att ha ljuddämpande produkter som skärmväggar, telefonhytter eller ljudabsorbenter.

– När arbetare klättrar på tak är det lätt att sätta in en livlina. Men stressen kan man inte möta på samma sätt, säger Järvholm till SvD Näringsliv.

Färger som påverkar våra sinnen

Det som många företag vill åstadkomma är att skapa ett kontor som inspirerar och motiverar sina anställda. Många arbetsplatser har dock en stressig miljö vilket påverkar de anställda negativt. Det är många anställda som känner stress på sin arbetsplats vilket i sin tur påverkar prestationen på jobbet. En inredningsdetalj som det pratas mycket om är vilka färger som bör användas i ett kontor. Det har även gjorts undersökningar där vissa färger har haft en större påverkan på människor än andra. Färgen grön sägs ha en lugnande och balanserad effekt på människor.

 
 

About the author

More posts by