Branschen för fakturahandel, eller fakturabelåning, som den också kallas har vuxit stort under de senaste åren. Vad det hela innebär är dock inte alla lika klara med. För företag är fakturabelåning, som bland annat kan fås hos företag som fakturahandeln.se, ett bra sätt att undvika de höga kostnaderna som hanteringen av företagets fakturor kan innebära. Genom att sälja sina fakturor har företag också möjligheten till att slippa binda upp sitt kapital i utstående kundfodringar, vilket bidrar till att man tillfälligt kan förbättra verksamhetens likviditet.  Att marknaden har vuxit under de senaste åren är ett tecken på att detta är en av framtidens marknader.

Fakturor som du själv betalar

Något som också har med fakturor att göra, men i övrigt inte har något med fakturahandel att göra, är de så kallade bluffakturorna som främst har märkts påverka de mindre företagen. Som företagare får man då utställda fakturor på varor eller fakturor som man aldrig beställt eller använt sig av. Ett normalt företag betalar vanligtvis en mängd olika fakturor till sina leverantörer och partners varje månad, och för blufföretagen gäller det att smyga in felaktiga fakturor på mindre summor bland dessa. Ett litet företag ger inte blufföretagen så mycket pengar, men det är nr man börjar få många småsummor som det hela blir lönsamt. För dig som småföretagare är det bra att tänka på följande punkter:

  • Kontrollera dina fakturor och jämför med de leverantörer som företaget faktiskt har.
  • Det kan röra sig om ett erbjudande som är utformat som en faktura, för att man ska lockas att betala utan att tänka efter.
  • Finns det inget ingått avtal mellan företaget och dem som skickat fakturan, så bestrid detta på ett sakligt sätt.