Det är få personer som startar ett eget företag och redan från första stunden känner att de är ute på stark is och med säkerhet kan säga: det kommer att gå bra det är! Nej, betydligt vanligare är det att man sällan vet hur väl ens nya och egna små idé-bebisar kommer att kunna flyga. Kanske kan man inom några år blicka tillbaka på en tid med stark tillväxt. Eller så har man en bra idé i grunden, även om marknaden och ens potentiella målgrupp inte riktigt var mogen för den. Scenariorna kring hur det hela kan utvecklas, är nästan lika många som det finns nystartade företag. En sak är dock säker. Vågar man aldrig prova så kan man heller inte få några svar på frågorna.

När man har de mest grundläggande bitarna någorlunda strukturerade för sig själv, så finns också de praktiska sakerna som behöver ordnas. Vart ska företaget finnas? Att sitta hemma är vanligt i början, men disciplinen kan bli bättre om man ordnar med en riktigt företagslokal. Hos Wallenstam.se, kan man hitta bra lokaler att hyra. När lokalen är ordnad vet man att man kommer att ha en plats att vara på, och ett ställe att kunna boka möten. På så sätt kommer företaget att få ett eget liv och inte lika lätt kopplas ihop med vardagslivet.

Gott om annan nyttig information, finns idag att ta del av, utan att det kostar något extra. Några de organisationer och webbplatser där man kan läsa mer, lära sig och få användbara tips är:

  • Skatteverket, som berättar om bland annat lagar och regler kring beskattningar.
  • Försäkringskassan, som har mer information här.
  • Arbetsförmedlingen, som har material och kurser för nybörjare.