Att vara egen företagare är ett äventyr på väldigt många olika sätt, men man stöter även på en hel del hinder på vägen som man måste ta itu med för att kunna komma vidare. Ett av de problem som egna företagare kan stöta på är att de som ska betala fakturor man skickat ut inte gör det i tid. Det är inte ovanligt att man vet att en vi företagare inte är i en särskilt stark position och därför kanske man ofta säger att fakturan kommit bort eller liknande, eller att man inte ens fått den. Vad man kan göra för att se till att få sina pengar är antingen att sälja fakturan eller att anlita en delgivningsman från Profact delgivning som kan se till att personen som ska betala fakturan blir delgiven. Du kanske inte vet vad delgivning innebär? Det är när man informerar någon om någonting, till exempel brottsmisstanke eller en faktura, och på det sättet garanterar att de faktiskt tagit del av informationen och känner till den. Det ska bli svårare att smita undan delgivning, särskilt är detta viktigt för domstolarna eftersom många smiter från domstolsförhandlingar genom att undvika delgivning. Så här skriver SvD om saken:

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny delgivningslag. Den ger till exempel myndigheter möjlighet att delge handlingar via e-post och fax. Parter i en domstolsprocess blir också skyldiga att lämna uppgifter om mobiltelefon och e-postadress.
Lagen ställer också större krav på mottagaren att bevaka handlingar som ska sändas till dem i pågående mål och ärenden. Vid så kallad förenklad delgivning, då inget mottagningskvitto krävs, så ska handlingen anses vara mottagen två veckor efter att myndigheten skickat ut ett kontrollmeddelande om att handlingar skickats.

Det är alltså det som en delgivning handlar om, och om du som egen företagare upplever att de som du fakturerar smiter undan och undviker att betala kan du se till att använda dig av till exempel Profact som ser till att en delgivning sker på korrekt sätt, så att du får in dina pengar och kan fortsätta att utveckla din verksamhet.