Entreprenörskap är viktigt för vårt samhälle, utan människor som startar upp nya företag skulle vi stå ganska stilla. Att starta eget kan kännas som en stor uppgift, men det behöver inte vara så svårt och ständigt försöker myndigheter att underlätta och hjälpa till för att fler ska kunna starta egna företag. I uppstarten kan man behöva ett bidrag, och Arbetsförmedlingen kan ge starta eget-bidrag till arbetssökande som vill starta eget. Så här står det i Smålandsposten om det hela:

Starta eget-bidrag är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ett stöd som kan beviljas om man är inskriven på Arbetsförmedlingen och jobbsökande. Den som söker bidraget lämnar in en affärsplan till Arbetsförmedlingen. Verksamheten i företaget ska vara den sökandes huvudsakliga sysselsättning. Man kan inte få starta eget-bidrag för bisyssla.

Det kan vara en bra start för den som är mellan två jobb och är sugen på att starta ett eget företag. Sedan gäller det att man hittar någonstans att vara med sitt företag, till exempel att man hyr kontor i Göteborg. Det är en smidig lösning så att man får en arbetsplats utan att behöva leta runt bland en massa lokaler och förlora dyrbar tid man i stället kunnat lägga på verksamheten. När man har börjat komma igång och har en plats att vara på är två stora hinder överkomna, och man kan börja fokusera på att göra affärer, marknadsföra sig och liknande. Kanske kommer man fortsätta vara ett litet företag, eller kanske kommer just ditt företag att växa och bli ett stort, kanske internationellt sådant. Det är lite det som är charmen, alla har möjlighet att bli någonting stort, bara man är ihärdig och jobbar hårt med någonting man tror på!